Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA „OAZA SPOKOJU” W DĘBKACH

 1. Zawarcie umowy najmu następuje z chwilą wpłaty przelewem zadatku stanowiącego 30% ustalonej należności za cały okres wynajmu . Po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem, terminu najmu, oraz ilości osób dorosłych i dzieci klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni do dokonania wpłaty zadatku. Wpłata zadatku stanowi  równocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 2. Pozostałą część należności za najem należy zapłacić gotówką w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy do domku.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji Właściciel zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconego zadatku w pełnej wysokości.
 4. Zmiana okresu pobytu polegająca na skróceniu pobytu poprzez późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie wnosi zmian w zapłacie należności na wcześniej deklarowany i zarezerwowany pobyt.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00 w dniu przyjazdu , a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. Cisza nocna na terenie ośrodka obowiązuje w godzinach od 22.00 do 07.00.
 7. Zakwaterowanie (przyjazd i wyjazd) nie może odbywać się podczas ciszy nocnej.
 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 9. Oddawany do Państwa dyspozycji domek jest wysprzątany i bez usterek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi bezpośrednio po zakwaterowaniu. Każdą usterkę lub awarię należy zgłaszać niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy. Najemca nie ma prawa bez zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub
  zmian w domku.
 10. Goście ośrodka są zobowiązani do kulturalnego zachowania w sposób nie wpływający na komfort pozostałych osób. W szczególności do słuchania muzyki o poziomie głośności nie przeszkadzającym  pozostałym Gościom. Niestosowanie się do zapisów regulaminu w tej kwestii oraz uwag obsługi Ośrodka może prowadzić do wydalenia z Ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu.   W skrajnych przypadkach może prowadzić do interwencji policji z pełnymi jej konsekwencjami.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakiegokolwiek własnego sprzętu grającego i nagłaśniającego, w szczególności: wzmacniaczy, kolumn głośnikowych itp.
 12. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka jest dozwolone tylko w sposób kulturalny. Nadużywanie alkoholu prowadzące do zachowania naruszającego ład i porządek w Ośrodku nie będzie tolerowane i może prowadzić do wydalenia osób nietrzeźwych  z Ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu. W skrajnych przypadkach nadużywanie alkoholu może prowadzić do interwencji policji z pełnymi jej konsekwencjami.
 13. Z uwagi na komfort wypoczywających w naszym obiekcie gości na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby mające rezerwację i wykupiony pobyt.
 14. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje wykwaterowanie wszystkich przebywających bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.
 15. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania domku – 100zł .
 16. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
 17. Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w domkach, oraz na terenie całego ośrodka nie ponosimy odpowiedzialności.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w czasie wynajmu przez Najemcę a także osoby z nim przebywające.
 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, sygnału internetowego i telewizyjnego.
 20. W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w domku wszystkie okna i drzwi powinny być zamknięte.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach, nie wolno używać grzałek elektrycznych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub innych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek do komputerów i telefonów.
 22. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Uprzejmie prosimy o nie smażenie ryb w domku.
 23. Ze względu  na bezpieczeństwo, w domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palaczy zapraszamy na zewnętrzne tarasy na parterze, gdzie wystawione będą popielniczki. Wszelakie próby palenia tytoniu w domku będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 24. Pobyt zwierząt nie jest akceptowany i prosimy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady.
 25. Zabrania się wynoszenia wyposażenia domku poza teren ośrodka ( nie dotyczy parawanu).
 26. Na terenie ośrodka jest zakaz poruszania się na hulajnodze, rowerze, rolkach itp.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione, przez gościa wyjeżdżającego z domku, będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 2 miesięcy.
 28. Na terenie ośrodka należy przestrzegać regulaminu placu zabaw.     Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu spowodowane korzystaniem z placu zabaw.
 29. Właściciel ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym,  zachowując całą kwotę należności za najem w przypadku rażącego naruszania niniejszego regulaminu lub wyrządzenia szkody przez Najemcę.

Życzymy Państwu wspaniałego pobytu u nas i najlepszym świadectwem Waszego zadowolenia będzie powrót do nas w kolejnych latach.